วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง 9 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เมคคราทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 • จำนวน 3 อัตรา
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ วศ.บ/ค.อ.บ./อส.บ./ทล.บ./เมคคาทรอนิกส์/เทคนิคเมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีเมคคาทรอนิก/ส์ช่างเมคคาทรอนิกส์/ไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องกล/เครื่องมือกล/อุตสาหกรรม/อุตสาหการ/ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด/เครื่องมือและวัสดุ

ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ สถ.บ./ค.อ.บ./สถาปัตยกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม/ภูมิศาสตร์/สถาปัตย์สถาปัตย์ภายใน/เทคโนโลยีสถาปัตย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รับสมัคร 1-25 ตุลาคม 2564

ช่างก่อสร้าง

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ วศ.บ./ค.อ.บ./ก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ วศ.บ/ค.อ.บ./อส.บ./ทล.บ./วท.บ./เล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ วศ.บ/ค.อ.บ./ทล.บ./ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสมองกลฝังตัว/ซอฟต์แวร์และเทคโนโลย

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 1. เงินเดือน 8,340 บาท
 2. ค่าครองชีพรายเดือน 1,750 บาท (จะได้รับหลังจากปฏิบัติงานครบ 6 เดือน และผลการประเมินผ่านเกณฑ์)
 3. ค่าสอนเกินภาระงาน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ ประมาณ 8,000 บาท/เดือน

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครวันที่ 6 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

กศน. จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กศน. จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564