แอพเงินด่วน กู้เงินด่วน 5000 บาท โอนเข้าบัญชี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุรับเงินเพิ่ม 250 – 500 บาท เงินเข้าปลายเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 เดือนรวด โดยจะได้รับประมาณปลายเดือนเมษายน 2565 (ย้อนหลัง ต.ค. 64 –  ก.พ. 65) และในส่วนที่คงเหลือจะทยอยจ่ายเป็นเดือนไป

เพิ่มเงินเข้าบัตรคนจน
เพิ่มเงินผู้สูงอายุ

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน 2565 อัปเดต

  1. วันที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
  2. วันที่ 1 โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
  3. เดือน เม.ย. – มิ.ย. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน
  4. วันที่ 1 วงเงินส่วนลดค่าเดินทาง 500 บาท
  5. วันที่ 18 เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท
  6. วันที่ 18 เงินคืนค่าน้ำประปา สูงสุด 100 บาท
  7. วันที่ 22 เพิ่มเพิ่มผู้พิการ 200 บาท
  8. ปลายเดือน เม.ย. เงินเพิ่มผู้สูงอายุ 5 เดือนรวด (250 – 500 บาท)

สรุปย้อนหลังเงินผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ปี พ.ศ. 2563

มีการจ่ายเงินตามงบประมาณปกติ

ปี พ.ศ. 2564

มีการแบ่งจ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลได้นำงบประมาณไปสนับสนุนเกียวกับโควิดจึงมีเงินจ่ายไม่เพียงพอครับ

ปี พ.ศ. 2565

มีการจ่ายเงินล่าช้า โดยมีข้อสรุปจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแจ้งว่า ได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้ว

เรื่องใหม่ล่าสุด

2021 12 21 เล็งชงเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “บัตรคนจน” มิถุนายน 2565 เงินเข้าวันไหนบ้าง

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ในเดือนมิถุนายน 2565 รับหลายสิทธิ์ มีทั้งเงินรูดซื้อสินค้า เงินคืนค่าน้ำ ค่าไฟ เพิ่มเงินคนพิการ และเงินผู้สูงอายุ