บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุรับเงินเพิ่ม 250 – 500 บาท เงินเข้าปลายเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุรับเงินเพิ่ม 250 – 500 บาท เงินเข้าปลายเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 เดือนรวด โดยจะได้รับประมาณปลายเดือนเมษายน 2565 (ย้อนหลัง ต.ค. 64 –  ก.พ. 65) และในส่วนที่คงเหลือจะทยอยจ่ายเป็นเดือนไป

 • อายุเกิน 60 ปี มีรายได้เกิน 30,000 บาท ปลายเดือนเมษายน รับ 250 บาท
 • อายุเกิน 60 ปี มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ปลายเดือนเมษายน รับ 500 บาท
เพิ่มเงินเข้าบัตรคนจน
เพิ่มเงินผู้สูงอายุ

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมษายน 2565 อัปเดต

 1. วันที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 2. วันที่ 1 โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 3. เดือน เม.ย. – มิ.ย. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน
 4. วันที่ 1 วงเงินส่วนลดค่าเดินทาง 500 บาท
 5. วันที่ 18 เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท
 6. วันที่ 18 เงินคืนค่าน้ำประปา สูงสุด 100 บาท
 7. วันที่ 22 เพิ่มเพิ่มผู้พิการ 200 บาท
 8. ปลายเดือน เม.ย. เงินเพิ่มผู้สูงอายุ 5 เดือนรวด (250 – 500 บาท)

สรุปย้อนหลังเงินผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ปี พ.ศ. 2563

มีการจ่ายเงินตามงบประมาณปกติ

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 100 บาท นาน 12 เดือน รวมรับ 1,200 บาท/ปี
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มเข้าในบัตรสวัสดิการห่งรัฐ เดือนละ 50 บาท นาน 12 เดือน รับรวม 600บาท/ปี

ปี พ.ศ. 2564

มีการแบ่งจ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลได้นำงบประมาณไปสนับสนุนเกียวกับโควิดจึงมีเงินจ่ายไม่เพียงพอครับ

 • เดือน มิ.ย. – ก.ย. 63 จ่ายเงินให้ในวันที่ 3 ก.ย. 64
 • เดือน ต.ค. , ธ.ค. 63 และ ก.พ. , เม.ย. , มิ.ย. , ส.ค. 64 จ่ายแบบเดือนเว้นเดือน

ปี พ.ศ. 2565

มีการจ่ายเงินล่าช้า โดยมีข้อสรุปจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแจ้งว่า ได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้ว

 • ภายในเดือนเม.ย. 65 นี้จะจ่ายงวดแรก (รวม 5 เดือน ต.ค. 64 – ก.พ. 65) และจะโอนเป็นรายเดือนต่อไป