แอพเงินด่วน กู้เงินด่วน 5000 บาท โอนเข้าบัญชี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “บัตรคนจน” มิถุนายน 2565 เงินเข้าวันไหนบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “บัตรคนจน” มิถุนายน 2565 เงินเข้าวันไหนบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2565 จะมีเงินเข้าวันไหนบ้าง และใครที่รอลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อยู่ เตรียมตัวได้แล้ว !

เริ่มต้นเดือนใหม่อีกครั้ง ก็มีข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการมแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มาฝากเรื่องราวเกี่ยวกับการโอนเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565  ว่าเดือนนี้ได้เงินเข้าบัญชีวันไหน สามารถใช้จ่ายค่าอะไรได้บ้าง พร้อมอัพเดทจาก กรมบัญชีกลาง โดยมีกำหนดการและรายละเอียดการโอนเงิน ดังนี้

 

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน รับเงินอะไรบ้าง?
สิทธิประโยชน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มิถุนายน

บัตรคนจน มิถุนายน 2565 เงินเข้าวันไหนบ้าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเงินทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) ประกอบด้วยวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
  2. กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
  3. ค่ารถโดยสารสาธารณะ
  4. ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการฯ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น

-ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

– ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน

– ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

  1. วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท/ 3 เดือน ปรับเพิ่มจากเดิม 55 บาท ต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาท ต่อ 3 เดือน เฉพาะในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 โดยใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร EDC) หากไม่ได้ใช้สิทธิ์จะถูกตัดยอดเงินไป
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน 5 ก.ย.นี้
5 ก.ย. พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

-> วิธีสมัครสินเชื่อ อสม 5,000 บาท

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 50-100 บาท

  1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท
  2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ ไม่เกิน100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

เงินส่วนนี้สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปถุงเงินประชารัฐ ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

วันที่ 18 มิถุนายน 2565

-เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

-เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกิน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง

ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

หมายเหตุ : ต้องนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาไปชำระเงินตามปกติก่อน จากนั้นหน่วยงานจะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในวงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง สั่งจ่ายเงินคืนผ่านบัตรคนจน ของเดือนถัดไป

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท เพิ่มพิเศษจำนวน 12 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้พิการที่ มีบัตรประจำตัวผู้พิการและมีบัตรฯ อายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ เพิ่มอีก 200 บาท (จากเดิม 800 บาท) รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2565 โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการฯ ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีวันที่ 22 ของทุกเดือน

อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิสามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้จากช่องทางต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่าง ๆ อย่างเช่น Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรคนจน 0-2109-2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270- 6400 ในวัน เวลาราชการ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันไหน
เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ สิงหาคม 65

เรื่องใหม่ล่าสุด