แอพเงินด่วน กู้เงินด่วน 5000 บาท โอนเข้าบัญชี

สินเชื่อออมสิน เปิดให้กู้ผ่านแอป 10,000 บาท ไม่ต้องผ่อน 6 เดือนแรก

วิธีขอรับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับเงินช่วยเหลือ 1,000 – 3,000 บาท วงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการที่ลงตรวจสอบพื้นที่

พิจารณาเป็นครอบครัว – เป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับขาดรายได้ หัวหน้าครอบครัวตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ ต้องโทษ เจ็บป่วยร้านแรง หรือ พิการ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และครอบครัวมีภาวะพึ่งพิง ต้องดูแลเด็ก คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และต้องไม่ได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคม

ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

  1. กรอกแบบฟอร์ม https://bit.ly/37KOhlt
  2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  3. แจ้งสิ่งที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจาก พม.
  4. แนบรูปประกอบ เช่น สภาพบ้านพักอาศัย เป็นต้น
  5. กดปุ่ม ส่งข้อมูล

หรือโทร 1300 เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

สถานะความคืบหน้าในระบบ พม. มีดังนี้

เมื่อเราลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ตามขั้นตอนแล้วจะเริ่มตรวจสอบสถานะได้ในเว็บไซต์ผ่านลิ้ง https://bit.ly/3O4tg65

1300 สถานะ ดำเนินการเรียบร้อย
ระบบแจ้งสถานะดำเนินการเรียบร้อย
sms แจ้งเงินเข้าแล้วจาก พม 3000 บาท
sms ktb แจ้งเงินช่วยเหลือ พม เข้าแล้ว

และเมื่อตรวจสอบในแอปมือถือจะพบยอดเงินเข้าเรียบร้อยครับ

เช็คยอดเงินในแอปเข้าแล้ว 3พันบาท
เงินช่วยเหลือ พม เข้าแล้ว

*ระยะเวลาที่จะได้รับเงินประมาณ 2 – 5 เดือน ขึ้นอยู่กับ พมจ. ในแต่ละพื้นที่

สินเชื่อจากธนาคารออมสิน ปล่อยให้กู้ผ่านแอปมายโม MyMo
สินเชื่อแอปมายโม หนึ่งหมื่นบาท

สำหรับท่านที่ต้องการกู้เงินกับธนาคารออมสิน ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับ

วิธีกู้เงินธนาคารออมสินผ่านแอปมายโม MyMo 10,000 บาท สมัครจองสิทธิผ่านแอปเป็นสินเชื่อห่วงใยวงเงินรายละ 10,000 บาท สมัครถึง 30 กันยายน 2565

สินเชื่อธนาคารออมสินปล่อยให้กู้วงเงินรายละ 10,000 บาท
สินเชื่อธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อผ่านแอปมายโม

คุณสมบัติผู้ขอกู้สินเชื่อออมสิน

  1. เป็นผู้ใช้บริการแอป MyMo มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
  2. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สูงสุดอายุไม่เกิน 70 ปี
  3. ไม่เป็นเกษตรกร หรือ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐ

รายละเอียดสินเชื่อออมสิน

สินเชื่อแอปมายโม รายละเอียดโครงการให้กู้เงินผา่นแอป mymo
สินเชื่อแอปมายโม รายละเอียดโครงการ

เรื่องใหม่ล่าสุด

2021 12 21 เล็งชงเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “บัตรคนจน” มิถุนายน 2565 เงินเข้าวันไหนบ้าง

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ในเดือนมิถุนายน 2565 รับหลายสิทธิ์ มีทั้งเงินรูดซื้อสินค้า เงินคืนค่าน้ำ ค่าไฟ เพิ่มเงินคนพิการ และเงินผู้สูงอายุ