สินเชื่อเกษตรกร วิธีใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรกู้เงิน ล่าสุด 2565

สินเชื่อเกษตรกร วิธีใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรกู้เงิน ล่าสุด 2565

เปิดบริการให้ผู้มีอาชีพเกษตรกรกู้เงินได้แล้ว สินเชื่อเกษตรกรตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสินเชื่อส่วนบุคคลบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล โดยผู้ที่มีสมุดทะเบียนเกตรกรเล่มเขียวสามารถยื่นเรื่องขอยืมเงินผ่านสาขาบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้ครับ

 • หลายๆคนก็เรียก สินเชื่อทะเบียนเกษตรกร หรือ สินเชื่อชาวนา หรือ สินเชื่อฉุกเฉิน 5,000 บาท

รายละเอียดสินเชื่อเกษตรกร 2565 (สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล)

บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลเริ่มเปิดให้ประชาชนผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรกู้เงินด่วนได้ที่วงเงินครั้งแรก 5,000 บาท

 • เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
 • อัตราดอกเบี้ย 1.14%
 • วงเงินเริ่มต้น 3,000 – 5,000 บาท
 • เริ่มผ่อน 10 เดือน – 60 เดือน (แนะนำไม่เกิน 24 เดือน)
 • ดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก
 • ไม่มีคนค้ำประกัน
 • ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อายุผู้กู้ต้องมีอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่อนชำระดีติดต่อกันเกิน 4-6 เดือนขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้ครั้งละ 3,000 บาท
สินเชื่อเกษตรกร ใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรกู้เงินผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลที่เมืองไทยแคปปิตอลได้
สินเชื่อเกษตรกร หนึ่งในสินเชื่อส่วนบุคคลของเมืองไทยแคปปิตอล

เอกสารที่ใช้ยืมเงินด่วนสินเชื่อเกษตรกร (สินเชื่อส่วนบุคคล)

 1. บัตรประชาชนผู้กู้สินเชื่อ (ตัวจริง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (1 แผ่น)
 3. สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียว (ตัวจริง)

(อ้างอิงจากกลุ่มสินเชื่อ เมืองไทยแคปปิตอล / เพิ่มเติม)

เอกสารที่ 1 บัตรประชาชนผู้กู้

ท่านจะต้องยื่นบัตรประชาชนตัวจริงของท่านให้กับพนักงานสาขาบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล (วิธีค้นหาสาขาเมืองไทยแคปปิตอลใกล้ฉัน)

 • ต้องเป็นบัตรประชาชนของตัวผู้กู้
 • บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ (ดูที่ด้านหน้าบัตรประชาชน)
 • ชื่อ – สกุล ต้องตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน

*หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ท่านจะต้องมีเอกสารยืนยันแนบให้เจ้าหน้าที่ด้วย

เอกสารที่ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน

ท่านจะต้องใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน หากท่านไม่สามารถถ่ายเอกสารได้แนะนำให้เอาตัวจริงไปที่สาขาแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ถ่ายเอกสารให้ได้ครับ

เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านควรมีข้อมูลดังนี้

 • มีชื่อของท่านในสำเนาทะเบียนบ้าน
 • มีข้อมูลที่อยู่ที่ชัดเจน เชื่อถือได้

*แนะนำให้ถ่ายเอกสารที่มีข้อมูลของ บ้านเลขที่ อยู่คู่กับข้อมูลหน้าที่มีข้อมูลของเราครับ (ทำให้เป็นเอกสาร 1 แผ่น)

สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียว เอกสารสมุดเกษตรกรยื่นกู้สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล
สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียว ยื่นกู้สินเชื่อ

เอกสารที่ 3 สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียว

ท่านจะต้องยื่นสมุดเกษตรกรเล่มเขียวเพื่อขอสินเชื่อโดยข้อมูลควรเป็นลักษณะนี้ครับ (อัปเดตข้อมูล: หากท่านไม่มีตราประทับสีแดง และ รูปที่หน้าแรกของสมุดเกษตรกรเล่มเขียว จะไม่ผ่านนะครับ)

 • เป็นสมุดเกษตรกรที่มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุด
 • สมุดทะเบียนเกษตรกรที่หน้าแรก ต้องมีตราประทับสีแดงจากเกษตรอำเภอ/เขต
 • หน้าแรกในสมุดเกษตรกรต้องมีรูปหัวหน้าเกษตรกร
 • ท่านต้องมีรายชื่อในสมุดเกษตรกรเล่มเขียว

เป็นหัวหน้าเกษตรกรได้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 5,000 บาท หากเป็นผู้มีรายชื่อในสมุดเกษตรกร ได้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 3,000 บาท

*ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อจะได้มาก หรือ ได้น้อย ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ และในแต่ละสาขาจะพิจารณาไม่เหมือนกันครับ

สินเชื่อส่วนบุคคล -เกษตรกร ผ่อนกี่บาท?

การผ่อนสินเชื่อของเมืองไทยแคปปิตอลจะให้ท่านเป็นผู้เลือกว่าไหวส่งที่เดือนละเท่าไหร่ โดยจะมีตารางมาให้ ผมขอแนะนำดังนี้ครับ

 • หากได้วงเงิน 5,000 บาท
 • เลือกผ่อน 10 เดือน
 • เดือนละ 560 บาท
อัตราดอกเบี้ยการคำนวนสินเชื่อส่วนบุคคลบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล
ดอกเบี้ย เงินกู้สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล
สินเชื่อช่วยชาวบ้านจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล 5พันบาท ไม่เช็คบูโร
สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อช่วยชาวบ้าน 5พันบาท