ธนาคารออมสิน ใจดี เปิดให้กู้รอบ2 ยืมเงินได้คนละ 5 หมื่น

นับว่าเป็นข่าวดี สำหรับใครที่กำลัง สนใจ กู้เงิน กับ ทางธนาคาร ออมสิน ผู้อำนวยการ ธนาคาร ออมสิน เปิดออกมา เปิดเผยว่า ตามที่ ทางรัฐฯ ได้เห็นชอบ ในมาตรการ ดูแล เยียวยา ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ จากโควิด-19 ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ทาง ธนาคาร ออมสิน ก็ได้มีการ ดำเนินการ ให้ความ ช่วยเหลือ ในหลายๆ มาตรการ ออกไปแล้ว รวมถึง ได้ปล่อย สินเชื่อ ฉุกเฉิน เพื่อบรรเทา ประชาชน ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ ด้วย ทาง ธนาคาร ออมสิน ก็ได้มีการออก สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม วงเงินกว่า 20000 ล้าน บาท เพื่อ ผู้ที่มี […]

adminNa adminNa

October 20, 2020

ตัดสินชัดเจน เจ้าของลอตเตอรี่ 30 ล้าน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม เพจ ข่าวช่องวัน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ยกฟ้องหมวดจรูญ ข้อหายักยอกทรัพย์ รับขอโจ ร โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น โจทก์ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์และไม่ได้เป็นผู้เสียหาย จึงไม่มีอำนาจอุทธรณ์หรือทำการใด ๆ เจ้าของ 30 ล้าน คดีนี้ครูปรีชา เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง หมวดจรูญ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ รับของโจ ร กรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งวดประจำวันที่ 1 พ.ย.60 หมายเลข 533726 ซึ่งครูปรีชาอ้างมาโดยตลอดว่าสลากดังกล่าวเป็นของตน ถือเป็นการจบคดีหวย 30 ล้าน หลังศาลตัดสินชัดเจนว่า สลากชุดดังกล่าวเป็นของ หมวดจรูญ ภาพจาก ข่าวช่องวัน ยินดีกับเจ้าของรางวัลสลากกินแบ่ง 30 ล้านด้วยครับ

adminNa adminNa

October 20, 2020

เช็ค​สิทธิ์​ประกันสัง​คม เพิ่มสิ​ ท​ธิ์ป​ ระโ​ย​ชน์ท​ ดแ​ท​น ​รับเงิ​น 8000

เมื่อเร็​วๆนี้ที่ป​ระชุมค​ณะรั​ฐม​น​ตรี (​ครม.) ได้อนุ​มัติ​หลักการ​ร่า​งพระราชกฤษฎีกากำ​หนดหลักเก​ณฑ์และอัต​ราการจ่ายเ​งินสม​ทบ ​ประเภท​ของประโยช​น์ท​ดแ​ทน ต​ลอดจ​นหลักเ​ก​ณฑ์และเงื่อนไ​ขแ​ห่​งสิ​ทธิใน​การรับ​ประโ​ยชน์ทดแ​ทนของบุค​ค​ลซึ่​งสมัค​รเ​ป็​นผู้ประกันต​น โด​ยได้มีการ​ปรับปรุงอั​ตราการจ่ายประโยชน์​ทดแทนเกี่​ยวกับ เงินสงเค​ราะห์ก​รณีถึงแก่ค​วามตาย และเงินค่าทำศพ ​สำหรับ​บุคคล​ซึ่งไม่ใช่ลูก​จ้าง แต่สมัครเข้าเป็นผู้ป​ระกันต​นตา​มมาตรา 40 แห่งพระ​ราชบั​ญญัติป​ระกันสังค​มพ.ศ.2533 โด​ยผู้ป​ระกั​นตนมาต​รา 40 ​หมาย​ถึง ​บุ​คคล​ที่มิใช่​ลูกจ้างตา​มมาต​รา 33 หรื​อเป็น​ผู้ประกั​นตนโด​ยส​มัครใจ มาตรา 39 เ​รีย​กว่า ผู้​ประกันต​นโด​ยอิส​ระ โ​ด​ยทา​งรั​ฐ​บาลต้องการขยา​ยประ​กันสังคมให้ค​รอบ​คลุมแรง​งานนอก​ระ​บบโด​ยผลักดัน​ร่าง พ​ระ​ราช​บัญญัติประกัน​สังค​ม ​พ.ศ. 2533 ฉ​บับแ​ก้ไข เพื่อรั​ฐร่วมจ่ายใน​มาต​รา 40 และแ​ก้ไข​พระราช​กฤษ​ฎีกา เพื่อ​พัฒ​นา​สิท​ธิประโ​ยชน์​ของมาต​รา 40 ให้เป็นที่จู​งใจ โ​ดยเป็​น​ระบบส​มั​ครใจแ​ละล่าสุดสำ​นัก​งาน​ประกันสังคม ได้ออ​กกฎระเบีย​บใหม่สำ​หรับผู้มีอา​ชี​พอิส​ระนอ​กระบบ ไล่เ​รียงตั้งแ​ต่ พ่​อค้าแม่ค้า ​มอเต​อร์ไ​ว​ด์​รับจ้า​ง แม่บ้า​น พนั​ก​งานฟรีแ​ล​นซ์ เก​ษตรกร และ ​ผู้​มีอาชีพอิ​สระอื่น ๆ สามารถ​ส​มัครป​ระ​กันสังค​มมาตรา 40 เพื่อรับสิ​ทธิประโยชน์​ต่างๆโดยมี​รายละเ​อียดดั​งต่อไ​ปนี้ ​อัตราการ​จ่ายประโย​ชน์ทดแทนให​ม่ที่ปรั​บปรุง ผู้​ประ​กั​นตนที่จ่ายเ​งิน​สมท​บเ​ข้าก​องทุนเดือนละ 70 บา​ท หรือเดือนละ 100 บาท ​ถึ​งแก่​ควา​มตาย […]

adminNa adminNa

October 20, 2020

ร้านโพสต์ประกาศรับซื้อเหรียญ 25 สตางค์ปีเก่า ให้สูงสุดเหรียญละ 1 แสน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเพจเฟซบุ๊ก รับซื้อเหรียญเก่าทุกชนิดราคาดีที่สุดโทร 0840721303 ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า.. แชร์ด่วนจ้า รับซื้อจริง เหรียญ25สตางค์ปี 2500 ตราแผ่นดิน พิมพ์เล็ก สวยราคา 100,000 บาท จ่ายสด ต้องตรงตามที่วงเท่านั้นถึงจะรับซื้อ รับซื้อเหรียญ เหรียญ 25 สต. ซื้อจริง จุดสังเกตความแพง 1. เลข2กับเลข5 ต้องห่างกันแบบในรูป / 2.ขีดที่ใต้ตราแผ่นดินลงที่ กลาง พ ต้องกลาง พ เท่านั้น โพสต์ดังกล่าว ขอบคุณที่มา รับซื้อเหรียญเก่าทุกชนิดราคาดีที่สุดโทร 0840721303

adminNa adminNa

October 20, 2020

คนไทยเฮ ของขวัญจาก ร.9 วัคซีนโควิด-19 ไทยเป็นฐานการผลิต

วันที่ 18 ตุลาคม เพจ Vaccine โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า Vaccine ข่าวดี แอสตร้า ผู้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 เลือกไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีน โดย บ.สยามไบโอไซเอนซ์ ที่ก่อตั้งโดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ถือหุ้น 100% โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุ (biological product โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ) แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งช่วงโควิดระบาดก็ได้ผลิตชุดตรวจโควิดสำหรับใช้ในประเทศไทยได้เอง เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ บริษัท เอสซีจี และแอสตร้าเซนเนก้า ได้ลงนาม MOU เป็นข้อตกลงว่า แอสตร้า เซนเนก้า มอบวัคซีนตัวอย่างที่ได้รับการรับรองแล้ว ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน AZD 1222 ให้กับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ และ ติดตั้งกระบวนการผลิตเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับคนไทย และประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการสำนักพระราชวัง ในฐานะประธานกรรมการบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าวว่า ศูนย์การผลิตของบริษัท มีเครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับผลิตยารักษาโรคมะเร็ง […]

adminNa adminNa

October 20, 2020

แบงก์ชาติ สั่งธนาคาร ให้พักหนี้ เพิ่มอีก 6 เดือน ใครได้รับบ้าง เช็กสิทธิได้เลย

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หากดู SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งเข้าสู่โครงการพักหนี้ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ทั้งสิ้น มีราว 1.05 ล้านบัญชี หรือคิดเป็นยอดหนี้ 1.35 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐ 4 แสนล้านบาท และลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ 9.5 แสนล้านบาท เบื้องต้น ธปท. มีการออกประกาศให้สถาบันการเงินคงสถานการณ์การจัดชั้นลูกหนี้ SME กลุ่มนี้ ถึงสิ้นปี 2563 (Stand still) เพื่อให้ลูกหนี้สามารถใช้เวลาช่วงที่เหลือ หลังจากหมดมาตรการพักหนี้ SME เป็นการทั่วไป วันที่ 22 ตุลาคม นี้ ไปจนถึงสิ้นปี ในการเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยไม่ให้ลูกหนี้เหล่านี้กลายเป็นหนี้เสีย และเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้แบงก์เร่งดำเนินการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ ทั้งนี้ หากลูกหนี้ยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ หรืออาจจ่ายได้บางส่วน ธนาคารพาณิชย์ยังคงมีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอในการกลับมาชำระหนี้ได้ เช่น […]

adminNa adminNa

October 20, 2020

กทม.โพสต์ ขอบคุณกลุ่มเยาวชน เก็บขยะทิ้งเป็นจุด บางจุดไม่เหลือให้เก็บ

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมในเวลานี้ ในขณะที่ม็อบนักศึกษาออกมาชุมนุมตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพ โดยล่าสุดสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า กรุงเทพมหานครขอบคุณกลุ่มผู้ชุมนุมที่ช่วยรวบรวมขยะ ทำให้สะดวกต่อการจัดเก็บ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การชุมนุม ซึ่งมีกลุ่มมวลชนรวมตัวกันหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้ปริมาณขยะในบริเวณดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น โดยภายหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมในแต่ละวันกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่และสำนักงานเขตใกล้เคียงเข้าทำความสะอาด จัดเก็บขยะ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งต้องขอชื่นชมและขอบคุณผู้ร่วมชุมนุมที่ช่วยรวบรวมขยะมากองรวมกันเป็นจุดๆ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่กทม. ดำเนินการจัดเก็บได้โดยสะดวกและรวดเร็ว สำหรับยอดรวมปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานคร รวบรวมได้ เป็นดังนี้ วันที่ 17 ต.ค. 63 รวมปริมาณขยะ ประมาณ 2,900 กก. แยกเป็น เขตธนบุรี ประมาณ 500 กก. เขตจตุจักร ประมาณ 1,200 กก. เขตบางนา ประมาณ 200 กก. และ เขตคลองสาน ประมาณ 1,000 กก. วันที่ 18 ต.ค. 63 รวมปริมาณขยะ ประมาณ 3,600 กก. […]

adminNa adminNa

October 20, 2020

3วันเกิ ด เตรียมจั บเงิ นล้ าน

วันนี้เป็นอีกวันที่มีหลายคนตั้งตารออย่ างมีควา มหวั ง เพราะเป็นวันที่มีเ ศร ษฐีใหม่เกิ ดขึ้น เราจึงรีบเอาคำทำ น าย 3 วันเกิ ด เตรียมจั บเงิ นล้ าน มาฝากกัน วันศุกร์ วันอังคาร สำเร็ จ วันพฤหั ส วันพฤหัส ใครที่เกิ ดทั้ ง 3 วันนี้ ต้องขอยินดีล่ วงหน้ าด้วยนะคะ

adminNa adminNa

October 20, 2020

ขอโทษคนไทยทุกคน ที่ภาษีของท่าน โดนฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เอามาใช้จ่าย ในการช่วยชีวิตพี่ชายผม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าเชียร์ลุง ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่า ภาษีกู ภาษีกู คำนี้มันบาดลึกเข้าในใจผมมาก เมื่อเห็นภาพ ขอโทษคนไทยทุกคน ที่อาจจะคิดว่าภาษีของท่าน โดนฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เอามาใช้จ่าย..ในการช่วยชีวิตพี่ชายผม.. ยาวหน่อย ช่วยอ่านหน่อยนะครับ แต่นี่คือ อีกเหตุผล..ที่ผมรักและเทิดทูนสถาบัน ใครมาวิจารณ์เสียๆหายๆไม่ได้ พี่ชายผม เป็นโรคลมชัก ตั้งแต่เด็กๆ กินยาต้ม ยาโรงบาล ตั้งแต่เด็กจนจบปริญญาตรี อาการหนักสุดคือ นอนเฉยๆก็ชักน้ำลายฟูมปาก ทุกคนในบ้านเครียด ร้องไห้หนักมาก โดยเฉพาะแม่และยาย เมื่อตรวจละเอียด จึงพบว่า มีแผลเล็กมากๆและอยู่ลึกในสมอง เป็นส่วนที่ผ่าตัดยากมาก แต่ต้องผ่า ถ้าไม่ผ่า สุดท้ายจะลามไปส่วนอื่น เหมือนกระแสไฟฟ้า (ซึ่งตอนนั้นเริ่มลามแล้ว) และจะเอ๋อ ช่วยตัวเองไม่ได้ในที่สุด ซึ่ง รพ.มอ. ตอนนั้นก็ไม่มีเครื่องมือและหมอที่ทำได้ขนาดนั้น แต่แม่ก็ไม่ยอม เพราะขึ้นชื่อว่าผ่าหัวลูก ใครๆก็กลัว ผ่าก็เสี่ยง ไม่ผ่าก็เสี่ยง! เหมือนมีหมอกมาคลุมที่หลังคาบ้านอยู่หลายปี กินยาที่ รพ.มอ. มาเรื่อยๆ จนหมอสงสาร ช่วยทำเรื่องให้รักษาที่ […]

adminNa adminNa

October 19, 2020

โดนใจคนทั้งประเทศ สารวัตรหมี โพสต์แล้ว

จากกรณี เมื่อวันที่ (17 ตุลาคม 2563) มีผู้ชุมนุมเดินทางไปร่วมชุมนุม หลายจุด ไม่ว่าจะเป็น สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ ห้าแยกลาดพร้าว แยกบางนา หรือที่บริเวณรามคำแหง ขณะที่บรรดาศิลปิน ดารา ก็ออกมาเคลื่อนไหวทางสือโซเชียลในหลากหลายมุมมอง ซึ่งเมื่อคืนนี้การชุมนุมแต่ละจุดก็ได้ยุติการชุมนุมไปเป็นที่เรียบร้อย ภาพเหตุการณ์ ทางด้านของ สารวัตรหมี หวานใจ แพนเค้ก ดาราสาวชื่อดัง ก็ได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในการชุมนุม ถ้าไม่ทำแล้วใครจะทำ โดยระบุข้อความว่า ด้านหน้า คือ ประชาชน ด้านหลัง คือ ครอบครัว ด้านซ้ายและ ขวา คือ เพื่อน ด้านบน คือ ภาระหน้าที่ ทั้งกายและใจ สังคมที่เปรอะเปื้อน แล้วเราคือ ผ้าขี้ริ้วคอยเช็ดถู พอสะอาดเราก็ถูกทิ้งขว้างอย่างไม่ใยดี แต่ มันคือหน้าที่ ที่เราปฏิเสธ ไม่ได้ เราไม่ทำแล้วใครจะทำ ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจทุกนายครับ โพสต์ดังกล่าว

adminNa adminNa

October 19, 2020
1 2 3 287