สินเชื่อ up loan กดสมัครผ่านแอพ scb easy ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง

สินเชื่อ up loan กดสมัครผ่านแอพ scb easy ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง

สินเชื่อ Up loan มีเรื่องใหญ่ต้องใช้เงิน แต่ไม่เป็นไร ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ด้วยสินเชื่อก้อนใหญ่พร้อมโอนเงินเข้าบัญชี

สินเชื่อ up loan ของธนาคารไทยพาณิชย์
กดสมัครสินเชื่อ up loan ได้เองที่แอป SCB EASY

รับมือเรื่องใหญ่ ด้วยสินเชื่อ Up loan

 • กดสมัครผ่านแอปได้เองตลอด 24 ชั่วโมง
 • วงเงินก้อนใหญ่สูงสุด 5 ล้านบาท
 • รู้ผลอนุมัติไวสุดภายใน 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขบริการ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-60 ปี
 • สำหรับพนักงานประจำ รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ผูกกับแอป SCB EASY
Up loan ธนาคารไทยพาณิชย์
สมัครสินเชื่อผ่านแอปธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

เอกสารยืนยันตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

(กรณีลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ผูกกับแอป SCB EASY ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน)

เอกสารยืนยันรายได้

 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

บัญชีเงินฝาก

 • สำเนาบัญชีเงินฝาก หน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

เจ้าของกิจการ ฟรีแลนซ์ หรือไม่มีรายได้ประจำอื่นๆ

เอกสารยืนยันตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

(กรณีลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ผูกกับแอป SCB EASY ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน)

เอกสารยืนยันรายได้

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

บัญชีเงินฝาก

 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

วิธีสมัครสินเชื่อ UP loan

ก่อนสมัคร อย่าลืมอัปเดตแอป SCB EASY เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด แล้วกดสมัครตามขั้นตอนเลย

 1. เลือกแถบ “สมัครสินเชื่อและบัตรเครดิต”
 2. เลือกเมนู “Up loan”
 3. หน้าจอแสดงรายละเอียด Up loan กดปุ่ม “สมัครเลย”
 4. กรอกรายละเอียดตามขั้นตอน
 5. เลือกจำนวนวงเงินที่ต้องการ
 6. เลือกบัญชี SCB ที่ผูกกับสินเชื่อและเลือกวิธีชำระคืน
 7. กรอกข้อมูลอาชีพ และทำตามขั้นตอน
 8. ให้ความยินยอมในการตรวจเครดิตบูโร
 9. ตรวจสอบข้อมูลและกดส่งคำขอสินเชื่อ
 10. ระบบรับคำขอสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว
การสมัครสินเชื่อ Up loan
การสมัคร UP loan ขั้นตอนที่ 1-4
สินเชื่อ UP loan ธนาคารไทยพาณิชย์
สมัครสินเชื่อ UP loan ขั้นตอนที่ 5-8
ธนาคารไทยพาณิชยืปล่อยสินเชื่อ Up loan
การสมัครสินเชื่อ ขั้นตอนที่ 9-10

วิธีผ่อนชำระสินเชื่อ

 1. เข้าหน้ารวมบัญชี
 2. เลือกบัญชี Up loan
 3. เลือกบัญชี Up loan และกดจ่าย
 4. เลือกจ่ายเต็มจำนวน ขั้นต่ำ หรือระบุจำนวน
 5. ตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยัน
 6. หน้าจอแสดงการทำรายการสำเร็จ
 7. หน้าจอแสดงสลิปการชำระเงิน

คำถามที่พบบ่อย

การอนุมัติสินเชื่อใช้เวลาพิจารณากี่วันทำการ

 • อนุมัติไวสุดใน 24 ชั่วโมง

เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับเงินอย่างไร

 • ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

วงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้เท่าไหร่

 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5 ล้านบาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 ดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

 • สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี คิดดอกเบี้ยรายวัน

หากต้องการขอเพิ่มวงเงิน ต้องทำอย่างไรบ้าง

หากท่านประสงค์จะเพิ่ม/ลดวงเงิน โปรดกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน โดยขอรับได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา สำหรับกรณีประสงค์จะขอเพิ่มวงเงิน โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นพร้อมแบบฟอร์มดังกล่าวด้วย

พนักงานประจำ/ข้าราชการประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาทพเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน (บัญชีที่เงินเดินเข้า)
 • ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน หากไม่มีให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และ อายุงาน

เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์