วิธีกู้เงินด้วยสเตทเม้น กู้เงินด่วน 5,000 บาท ใช้เอกสารน้อยผ่อนนาน

วิธีกู้เงินด้วยสเตทเม้น กู้เงินด่วน 5,000 บาท ใช้เอกสารน้อยผ่อนนาน

มาแนะนำสินเชื่อเพื่อทุกคน สินเชื่อเงินด่วนจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ปล่อยให้กู้เงินด้วยสเตทเม้นได้ทุกอาชีพยื่นกู้ผ่านสาขาใกล้บ้าน เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม ยื่นเรื่องได้ที่สาขาแจ้งพนักงานว่ามาขอสินเชื่อส่วนบุคคล 5,000 บาท วันนี้มีตัวอย่างการขอสินเชื่อ หรือ กู้เงินด้วยสเตทเม้นมาแนะนำครับ เป็นวิธีขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

วิธีกู้เงินด้วยสเตทเม้น 5000 บาทที่บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

 1. เตรียมเอกสารให้ครบ
 2. ค้นหาสาขาเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้าน
 3. โทรเช็คสาขาว่าได้ปล่อยสินเชื่อตัวนี้หรือไม่ (ต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติม)
 4. เข้าไปยื่นเอกสารที่สาขา แจ้งพนักงานว่ามาขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคล
 5. รอพิจารณา 15 นาทีรับเงินกลับบ้าน

เอกสารขอกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินไม่เกิน 5พันบาท

ในที่นี้ขอเสนอวิธีกู้เงินด่วนด้วยเอกสารสเตทเม้น โดยมีรายละเอียดการเตรียมเอกสารดังนี้

 • บัตรประชาชนผู้กู้เงินด่วน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สเตทเม้นย้อนหลัง 3 เดือน

สรุป คำถาม เกี่ยวกับการขอสินเชื่อบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม. วงเงิน 5000 บาท

เอกสารที่ใช้กู้เงินด้วยสเตทเม้นย้อนหลัง 3 เดือน
กู้เงินด้วยสเตทเม้นธนาคาร รองรับทุกธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารที่ 1 บัตรประชาชนผู้กู้สินเชื่อ

ท่านจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปยื่นขอสินเชื่อด้วย ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • ไม่มีวันหมดอายุ
 • ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ชัดเจน

*เพื่อใช้ยืนยันตัวตน ข้อมูลบัตรประชาชนและเจ้าของบัตรต้องตรงกัน (พนักงานจะดูรูปที่บัตร และหน้าเรา บางสาขาอาจจะถามข้อมูลในบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง)

เอกสารที่ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน

ใช้สำเนาในการขอสินเชื่อได้ หากท่านไม่มีสำเนาก็ให้ท่านนำทะเบียนบ้านตัวจริง แล้วให้พนักงานเมืองไทยแคปปิตอลถ่ายเอกสารให้ได้ครับ

 • มีที่อยู่ชัดเจน
 • มีข้อมูลชื่อ -สกุล เลขบัตรประชาชนผู้กู้รวมอยู่ด้วย
 • แนะนำให้ถ่ายหน้าทะเบียนบ้าน รวมกับข้อมูลเขาเราให้เป็นกระกาษ A4 แผ่นเดียว

*ที่อยู่ต้องตรงกับบัตรประชาชน

แนะนำให้ยื่นขอกู้เงินสาขาใกล้บ้าน หรือ สาขาใกล้ที่ทำงาน

เอกสารที่ 3 สเตทเม้น หรือ Statement

สเตทเม้นคือ รายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร

 • ใช้สเตทเม้นย้อนหลัง 3 เดือนเต็ม (ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของเดือน)
 • ใช้สเตทเม้นที่ธนาคารรองรับ คือ ต้องมีตราประทับ และลายมือชื่อของพนักงานสาขาธนาคารด้วย (ใช้ในแอปมือถือไม่ได้)
 • ต้องมีรายการเคลื่อนไหวบัญชี
 • ต้องมีวงเงินคงเหลือในบัญชีมากกว่า 500 บาทในวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ
ตัวอยา่ง statment ที่ใช้กู้เงินต้องมีตราประทับและลายมือชื่อ
ตัวอย่างสเตทเม้นที่มีความน่าเชื่อถือ มีลายมือชื่อพนักงานธนาคาร และ ตราประทับ

ปัญหาที่พบบ่อย

 1. สเตทเม้นไม่มีความหน้าเชื่อถือ เช่น มีรายการโอนเงินเข้า และโอนเงินออก ไม่กี่รายการต่อเดือน
 2. สเตทเม้นไม่เต็มเดือน โดยพบมากกับคนที่ยื่นสเตทเม้นของธนาคารกรุงเทพ วิธีแก้ไขคือ ขอสเตทเม้น 4 เดือน ครับ
 3. ยอดเงินคงเหลือไม่เกิน 500 บาท เป็นบางเดือน วิธีแก้ไข จำเป็นต้องวางแผนทางการเงินด้วยการเดินบัญชีธนาคารใหม่

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีขอสินเชื่อกับทางบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ท่านสามารถค้นหาสาขาเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้านได้ที่เว็บไซต์นี้ครับ