แอพเงินด่วน กู้เงินด่วน 5000 บาท โอนเข้าบัญชี

วิธีใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน 5000 บาท กับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้าน

อัปเดตสินเชื่อตัวใหม่จากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้เอกสารน้อย ไม่มีคนค้ำประกัน รับเงินทันทีเริ่มต้นวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท สมัครขอสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้ากู้เงินได้ที่สาขาบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้าน

สินเชื่อเงินด่วน เมืองไทยแคปปิตอล
สินเชือ่เมืองไทยเงินสดทันใจ

ข้อดีสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน 5000 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลเป็นให้ลูกค้าทั่วไป ที่มีงานทำทุกอาชีพได้ยื่นขอสินเชื่อง่ายขึ้นด้วยบิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน

-> สินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า 5000 บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงินที่เมืองไทยแคปปิตอล 5000 บาท
เมืองไทยแคปปิตอล ใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน 5พัน

👉 สินเชื่อธนาคารออมสินเปิดให้กดสมัครผ่านแอปมายโม 10,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้ากับเมืองไทยแคปปิตอล

  1. บัตรประชาชน ตัวจริง
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
  4. ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

1 บัตรประชาชน ตัวจริง

ท่านจะต้องนำบัตรประชาชนของท่านตัวจริงยื่นกู้กับทางสาขาเมืองไทยแคปปิตอล

2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เพื่อยืนยันว่าท่านมีที่อยู่จริง ติดต่อได้ ต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านที่มีที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชน (สำหรับใช้บิลค่าไฟฟ้ายื่นขอสินเชื่อที่อยู่ต้องตรงกับเอกสารทั้ง 3 ส่วนครับ)

3 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของบ้านที่ผู้กู้อาศัยอยู่

เข้มงวดด้วยการตรวจสอบที่อยู่ โดยใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะต้องมีที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชนของผู้กู้

ยื่นกู้เงินในเดือนเมษายน ท่านจะต้องยื่นใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน มีนาคม 65 (เดือนล่าสุด ไม่ใช่ เดือนปัจจุบัน)

4 ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (หรือ เอกสารที่แสดงถึงการชำระค่าไฟฟ้า)

นอกจากจะยื่นเอกสารใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ บิลค่าไฟฟ้าแล้ว จำเป็นต้องแนบเอกสารที่แสดงว่าเราได้ชำระเงินค่าไฟฟ้าในเดือนล่าสุดด้วย

สินเชื่อเงินด่วนบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ให้กู้เงินด้วยการใช้บิลค่าไฟฟ้า
บิลค่าไฟฟ้าสามารถกู้สินเชื่อได้

อ้างอิง เมืองไทยแคปปิตอล

เรื่องใหม่ล่าสุด

2021 12 21 เล็งชงเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “บัตรคนจน” มิถุนายน 2565 เงินเข้าวันไหนบ้าง

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ในเดือนมิถุนายน 2565 รับหลายสิทธิ์ มีทั้งเงินรูดซื้อสินค้า เงินคืนค่าน้ำ ค่าไฟ เพิ่มเงินคนพิการ และเงินผู้สูงอายุ