วิธีใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน 5000 บาท กับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้าน

วิธีใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน 5000 บาท กับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้าน

อัปเดตสินเชื่อตัวใหม่จากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้เอกสารน้อย ไม่มีคนค้ำประกัน รับเงินทันทีเริ่มต้นวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท สมัครขอสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้ากู้เงินได้ที่สาขาบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลใกล้บ้าน

สินเชื่อเงินด่วน เมืองไทยแคปปิตอล
สินเชือ่เมืองไทยเงินสดทันใจ

ข้อดีสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน 5000 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลเป็นให้ลูกค้าทั่วไป ที่มีงานทำทุกอาชีพได้ยื่นขอสินเชื่อง่ายขึ้นด้วยบิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน

 • ใช้เอกสารน้อย
 • ผ่อนนาน
 • ดอกเบี้ย 1.14%
 • ไม่เช็คข้อมูลเครดิตบูโร
 • ไม่ใช้คนค้ำประกัน
 • ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • เครดิตชำระสินเชื่อดี 4-6 เดือน ปรับเพิ่มวงเงินได้ที่สาขา สูงสุด 3,000 บาท
ใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงินที่เมืองไทยแคปปิตอล 5000 บาท
เมืองไทยแคปปิตอล ใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงิน 5พัน

👉 สินเชื่อธนาคารออมสินเปิดให้กดสมัครผ่านแอปมายโม 10,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้ากับเมืองไทยแคปปิตอล

 1. บัตรประชาชน ตัวจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
 4. ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

1 บัตรประชาชน ตัวจริง

ท่านจะต้องนำบัตรประชาชนของท่านตัวจริงยื่นกู้กับทางสาขาเมืองไทยแคปปิตอล

 • ตัวจริง
 • บัตรไม่หมดอายุ

2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

เพื่อยืนยันว่าท่านมีที่อยู่จริง ติดต่อได้ ต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านที่มีที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชน (สำหรับใช้บิลค่าไฟฟ้ายื่นขอสินเชื่อที่อยู่ต้องตรงกับเอกสารทั้ง 3 ส่วนครับ)

 • สำเนา 1 ฉบับ
 • มีหน้าบ้านเลขที่ และ ชื่อของผู้อยู่อยู่ในหน้าเดียวกัน
 • มีที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชน
 • อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของสาขา (อำเภอ หรือ เขต)

3 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของบ้านที่ผู้กู้อาศัยอยู่

เข้มงวดด้วยการตรวจสอบที่อยู่ โดยใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะต้องมีที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชนของผู้กู้

 • ที่อยู่ตรงกับบัตรประชาชน
 • ต้องเป็นตัวจริง (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะยาวๆ)
 • ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด
 • ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าต้องไม่มีข้อความว่า “มียอดค้างชำระ … เดือน
 • มียอดค่าไฟฟ้าเกิน 300 บาท
 • ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

ยื่นกู้เงินในเดือนเมษายน ท่านจะต้องยื่นใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน มีนาคม 65 (เดือนล่าสุด ไม่ใช่ เดือนปัจจุบัน)

4 ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (หรือ เอกสารที่แสดงถึงการชำระค่าไฟฟ้า)

นอกจากจะยื่นเอกสารใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ บิลค่าไฟฟ้าแล้ว จำเป็นต้องแนบเอกสารที่แสดงว่าเราได้ชำระเงินค่าไฟฟ้าในเดือนล่าสุดด้วย

 • เอกสารที่ยืนยันการชำระค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด เช่น จ่ายค่าไฟฟ้าผ่าน 7-11 ก็ให้ท่านยื่นใบเสร็จ 7-11 เป็นต้น
 • ต้องมียอดค่าไฟฟ้าที่ชำระตรงกับยอดค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด (ตรงกับใบแจ้งค่าไฟฟ้า)
สินเชื่อเงินด่วนบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ให้กู้เงินด้วยการใช้บิลค่าไฟฟ้า
บิลค่าไฟฟ้าสามารถกู้สินเชื่อได้

อ้างอิง เมืองไทยแคปปิตอล